Saturday, 22/01/2022 - 12:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Cẩm 2

kế hoạch chuyên môn thang 8

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THCS SƠN CẨM 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Số:01 / KH – THCS SƠN CẨM 2

Sơn cẩm , ngày 15  tháng 8  năm 2019

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

THÁNG 8 NĂM 2019

 

          1. Phân công chuyên môn, lên thời khoá biểu và tổ chức học theo đúng khung kế hoạch thời gian

          2.Tiến hành điều tra, cập nhật số liệu phổ cập giáo dục.

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp tập huấn chuyên môn, các hội nghị của ngành, địa phương tổ chức và triển khai tại đơn vị .

4.  Đăng ký, nhận hồ sơ chuyên môn và bàn giao cho CB,GV.

5. Từng bước hoàn thiện hồ sơ chuyên môn của cá nhân, tổ chuyên môn, nhà trường.

7. Ổn định nền nếp dạy và học củanhà trường.

8. Ký duyệt kế hoạch dạy học đầy đủ, đúng thời gian.

10. Lên kế hoạch kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất GV, NV.

 

         

Nơi nhận:

- HT: (b/c);

- Các tổ CM: (t/h);

- Lưu: VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Chí Kiên

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 47
Tháng 01 : 1.492
Năm 2022 : 1.492