Saturday, 22/01/2022 - 11:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Cẩm 2

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021 và quán triệt và triển khai thực hiện các Quy định, quy chế, hướng dẫn, kêt luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy

Thực hiện công văn số 67-CV/ĐU ngày 13 tháng 12 năm 2021 V/v chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 08/12/2021 V/v tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Quy định, quy chế, hướng dẫn, kêt luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy của Đảng bộ xã Sơn Cẩm.

Hôm nay ngày 27/12/2021 chi bộ trường THCS Sơn Cẩm 2 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021 và quán triệt và triển khai thực hiện các Quy định, quy chế, hướng dẫn, kêt luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy với các nội dung chính như sau:

  • Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh té - xã hội, công tác an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021, tập trung đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; số liệu cần đảm bảo tính chính xác, có số liệu so sánh với chỉ tiêu kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước. Đê ra nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu chủ yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩhh vực trong năm 2022 sát với tình hình, nhiệm vụ thực tế của chi bộ.
  • Tổ chức phổ bến, quán triệt, tuyên truyền nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nắm được những nội dung cơ các Quy định, quy chế, hướng dẫn, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy; tiếp tục tạo sự chuyển biến manh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã.
  • Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Quy định, quy chế, hướng dẫn, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy gắn với nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Hội nghị đã diễn ra thành công, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy chế sinh hoạt đảng. Tất cả các thành viên đều nhất trí cao về các nội dung triển khai.

 

Tác giả: Phạm Tô Hà
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 47
Tháng 01 : 1.492
Năm 2022 : 1.492